दाङ क्षेत्र नं. १ ख

जिल्ला : दाङ जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
अनुराग खड्का
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १६२२२
कुल बहादुर खत्री क्षेत्री
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
१३१७०
भक्‍तीराम चौधरी
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
५१३९
गोरख बहादुर के.सी.
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
१७९३
टिक लाल चौधरी
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
२४९
राज कुमार विश्वकर्मा
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
८७
रेवतीरमण शर्मा
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५९, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी १९३५४ मत
जानकीलाल बस्नेत
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
कृष्ण बहादुर क्षेत्री
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ७२, पुरुष
नेकपा माले
७८१ मत
ठाकुर प्रसाद भण्डारी
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
किरण कुमार बुढाथोकी
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३२, पुरुष
भरतलाल चौधरी
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
नरेन्द्र बहादुर बन्जाडे
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
दिल बहादुर महतारा
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६५, पुरुष
दिकपाल योगी
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५०, पुरुष