दाङ क्षेत्र नं. २ ख

जिल्ला : दाङ जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १७४८२
गिरी राज के.सी.
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ७०, पुरुष
गठबन्धन:
१६७११
उमाकान्त भण्डारी
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
३३८९
ओम प्रकाश चौधरी
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
१५२४
राज बहादुर घर्ति मगर
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
१००७
अमर वहादुर डांगी क्षेत्री
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६६, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी २१४५० मत
भरत बहादुर न्यौपाने
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६४, पुरुष
जित बहादुर वली
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६१, पुरुष
नेकपा माले
१२३३ मत
टिका बहादुर वि.
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
कृष्ण प्रसाद चौधरी
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
नयाँ शक्ति
११२ मत
रामजी थारु
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
शालीकराम नेपाली
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
सिताराम रेग्मी
दाङ, दाङ क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५८, पुरुष