बाँके क्षेत्र नं. १ क

जिल्ला : बाँके जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
कृष्णा के.सी.
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४३, महिला
गठबन्धन:
विजयी ९१०३
सोम राज चौधरी
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
७९६६
नरेन्द्र कुमार पौडेल
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
७२५८
अम्वर बहादुर खड्का
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
३७०६
तीर्थ राज डि‌ सी
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
२४८९
राजेन्द्र कुमार विश्वकर्मा
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
जय प्रकाश चौधरी
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
प्रदिप पौडेल
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
कृष्णा के.सी.
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३८, महिला
माओवादी केन्द्र
विजयी १३४३६ मत
शरदचन्द्र वर्मा
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६२, पुरुष
कमसर खाँ
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४५, पुरुष
राम कुमार दिक्षित
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४८, पुरुष
दुर्गा प्रसाद चौधरी
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३५, पुरुष
स्वतन्त्र
३११ मत
निसीम खाँ पठान
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४६, पुरुष
नयाँ शक्ति
२४७ मत
नन्कु गोडिया
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६१, पुरुष
पार्वती कार्को
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४५, महिला
दया राम थारु
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३९, पुरुष