बाँके क्षेत्र नं. ३ क

जिल्ला : बाँके जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
रत्‍न बहादुर खत्री
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १३१८०
चन्त राम थारु
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
११४८२
दल बहादुर सुनार
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
११४८२
इन्द्र प्रशाद खरेल
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
१९९९
गया सुददिन खाँ
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
१४५६
जय बहादुर बुढा
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
२७३
इसरार अहमद खाँ
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
१८८
इन्द्र प्रशाद खरेल
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५६, पुरुष
माओवादी केन्द्र
विजयी १६६७५ मत
चन्त राम थारु
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४४, पुरुष
देवेन्द्र नाथ शुक्ला
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५२, पुरुष
बलराम अहिर
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५७, पुरुष
लड्कन उमर
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४७, पुरुष
हरि राम थारु
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २७, पुरुष
गोगन बहादुर बम
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३४, पुरुष
नयाँ शक्ति
१२९ मत
भक्त बहादुर बुढा
बाँके, बाँके क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३७, पुरुष