रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख

जिल्ला : रूपन्देही जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
अब्दुल रजाक गद्दि
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १२१३७
दधिराम न्यौपाने
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
११३०२
राकेश कोइरी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
५१४२
महेन्द्र गुप्‍ता
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
४३४०
रेखा प्रसाद चौधरी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
३३३९
मुकुन्द चालिसे
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
३२३८
अमेरीका यादव
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
२६९५
मोहम्मद असलाम खाँ
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
१०७९
बिर बहादुर गुरुङ्ग
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
६८२
ओम प्रकाश चाई
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
२१९
दिपक खनाल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
३२
हुम बहादुर जि.सी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
२१
राजु प्रसाद तिवारी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
१८
शंकर भूसाल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
११
दधिराम न्यौपाने
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५९, पुरुष
माओवादी केन्द्र
विजयी १३०९४ मत
हरी न्यौपाने
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
मन्जित कूमार यादव
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३१, पुरुष
आश बहादुर गुरुङ्ग
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६०, पुरुष
महेन्द्र गुप्‍ता
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
कृष्ण प्रसाद पौडेल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५८, पुरुष
स्वतन्त्र
१७०३ मत
जमिल अहमद खाँ
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
नयाँ शक्ति
६१३ मत
विजय कुमार यादव
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
कृष्ण बहादुर गुरुङ्ग
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६१, पुरुष
शिव प्रसाद खनाल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५८, पुरुष
बिर बहादुर गुरुङ्ग
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
जय प्रकाश यादव
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
स्वतन्त्र
१०१ मत
मन कुमार कनौजे
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २५, पुरुष
विमल कुमार गुरुङ्ग
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३२, पुरुष
रुकमागत पाण्डेय
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४५, पुरुष