रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क

जिल्ला : रूपन्देही जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
लिला गिरी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १७६३२
दिर्घ वहादुर के.सी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
१४९१०
विमला गुरुङ्ग
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५७, महिला
गठबन्धन:
४३८३
सानु माया पाता दर्लामी मगर
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४३, महिला
गठबन्धन:
७५८
सुरज पौडेल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
२७१
चित्र बहादुर थापा
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
१३२
शंकर प्रसाद पोखरेल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
११३
इश्वरी प्रसाद भण्डारी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
९०
नारायण रेश्मी थापा
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
७५
जीत कुमारी गाहा मगर
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३७, महिला
गठबन्धन:
७१
उमाकान्त सापकोटा
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
६०
डोम बहादुर गुरुङ्ग
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
४६
लिला गिरी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६२, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी २१७३४ मत
काजी मान श्रेष्ठ
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५२, पुरुष
छत्र बहादुर दर्लामी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६४, पुरुष
गणेश प्रसाद पन्थी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३९, पुरुष
पंकज राई
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३१, पुरुष
नयाँ शक्ति
३३२ मत
मुलुक सिंह जि सी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६४, पुरुष
ज्ञान बहादुर गुरुङ्ग
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५७, पुरुष
राम प्रसाद पोख्रेल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६४, पुरुष
पदम रसाईली
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: २६, पुरुष
मक्ती राम खरेल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३८, पुरुष
हेम बहादुर थापा मगर
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४७, पुरुष
दुर्गा वहादुर क्षेत्री
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५१, पुरुष