भोजपुर क्षेत्र नं. १ क

जिल्ला : भोजपुर जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
राजेन्द्र कुमार राई
भोजपुर, भोजपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १६११०
हरि बहादुर राई
भोजपुर, भोजपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
१२२२३
मणी राज राई
भोजपुर, भोजपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
९७४
फुर्वा दोर्ची शेर्पा
भोजपुर, भोजपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
६७०
अनिल राई
भोजपुर, भोजपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
५३८
लक्ष्मी प्रसाद अधिकारी
भोजपुर, भोजपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
३८६
उत्तम कुमार चापागाई
भोजपुर, भोजपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
९१
राजेन्द्र कुमार राई
भोजपुर, भोजपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४७, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी १९२९७ मत
अजम्बर राई काङमाङ
भोजपुर, भोजपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४९, पुरुष
पर्शु राम राई
भोजपुर, भोजपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३४, पुरुष
आङ्गडेण्डी शेर्पा
भोजपुर, भोजपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३२, पुरुष
मोजेज राई
भोजपुर, भोजपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: २६, पुरुष
सुवास राई
भोजपुर, भोजपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३१, पुरुष
उत्तम राई
भोजपुर, भोजपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३३, पुरुष