रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ क

जिल्ला : रूपन्देही जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
सन्‍तोष कुमार पाण्‍डेय
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १४९२८
महेन्द्र यादव
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
१०७९८
गोपाल भण्डारी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
५४६२
प्रेम बहादुर गुरु‌ङ्ग
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
३६७४
किरन गुप्ता
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४०, महिला
गठबन्धन:
२३९५
सलाउद्दिन आलम
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
२०२९
अर्जुन थापा
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
१०८६
मोहम्मद अली फकीर
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
८२५
चन्द्रभान यादव
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
४०१
नागेन्द्र प्रसाद अग्रहरी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
११९
राजन शुक्ल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
४५
सन्‍तोष कुमार पाण्‍डेय
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३८, पुरुष
संघीय समाजवादी फोरम
विजयी ११४७७ मत
देवी प्रसाद चौधरी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५४, पुरुष
विश्वास बराल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३९, पुरुष
ओम कुमार श्रेष्‍ठ
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४९, पुरुष
स्वतन्त्र
२३९४ मत
रेखा प्रसाद चौधरी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३५, पुरुष
अमित कुमार गुप्‍ता
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३६, पुरुष
रजेश रंजन वर्मा
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५४, पुरुष
शोभाकान्त नेपाल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५२, पुरुष
नयाँ शक्ति
३०३ मत
ब्रिजेश यादव
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३३, पुरुष
हरि आचार्य
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३९, पुरुष
डोलराज भूसाल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४४, पुरुष
गणेश उपाध्‍याय
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३९, पुरुष