रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क

जिल्ला : रूपन्देही जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
भूमिश्‍वर ढकाल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १९०७८
बिनोद पहाडी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
११३६८
कमल ढकाल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
८७३९
अनुराग नाथ शुक्ला
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
३८६४
लिल बहादुर थापा दर्लामी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
१३२७
राम दुलारे चौधरी (थारु)
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
१००५
नर माया मिदुन
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ४२, महिला
गठबन्धन:
५५८
जगीलाल थापा
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
१३५
जीवलाल अधिकारी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
१०४
मदन प्रसाद पौडेल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
८०
शशीधर सापकोटा
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
५९
देबी लाल पौडेल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
३४
भिमलाल सुवेदी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
२९
भूमिश्‍वर ढकाल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ५१, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी २२०२५ मत
विष्‍णु प्रसाद पोखरेल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ३४, पुरुष
शुसिला थारु
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ३३, महिला
दर्गा राजकोटी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ४०, पुरुष
लिला बल्लव खनाल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ५७, पुरुष
गिर बहादुर थापा
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ४८, पुरुष
मिन प्रसाद घिमिरे
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ५९, पुरुष
स्वतन्त्र
२३६ मत
सुदिप थापा
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: २८, पुरुष
सोमनाथ शर्मा पौडेल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ५०, पुरुष
रमन गिरी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ४५, पुरुष
शशीधर सापकोटा
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ३४, पुरुष
प्रेम चन्द्र पोखरेल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ५२, पुरुष
महादेव उपाध्याय पोडेल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ५८, पुरुष
खेमलाल ढकाल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ६२, पुरुष