रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख

जिल्ला : रूपन्देही जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
चन्द्र केश गुप्‍ता
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १२९४१
फखरुद्दीन खान
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
११६५१
राम चन्द्र यादव
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
४८३८
नितेस मोहन चौधरी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
२६४७
अबुल कैयस मु
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
१५२४
एकरामुद्दिन खान
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
६९८
बृज भूषण शुक्ला
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
१२९
उदयराज प्रसाद लोध
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
११३
रहम तुल्लाह फकीर
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन:
७०
कान्ती कुमारी गुप्‍ता
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ३३, महिला
गठबन्धन:
५४
जितेन्द्र कुमार कहांर
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
४१
ओम प्रकाश कुर्मी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
४१
सन्त कुमार कुर्मी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
१२
एकरा मुद्दीन खाँ
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
फखरुद्दीन खान
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
नेपाली कांग्रेस
विजयी १६६८३ मत
रमाउती यादव
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ५०, महिला
हजरत बेलाल फकिर
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ३४, पुरुष
नेकपा एमाले
१६७३ मत
अति उल्लाह मुसलमान
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
अमिरका कोहार
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
स्वतन्त्र
९६८ मत
सत्‍यनारायण धवल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
विश्व नाथ मुराउ
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
सीता देवी बढई
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ५१, महिला
मुहम्मद उमर मुसलमान
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
राम देव यादव
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
हकिकुल्लाह मुसलमान
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
बिन्दु वहादुर कुवर
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
राधेश्याम कलावार
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ६४, पुरुष
राजु यादव
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ४३, पुरुष