दैलेख क्षेत्र नं. २ ख

जिल्ला : दैलेख जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
विनोद कुमार शाह
दैलेख, दैलेख क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ९४६४
योगेन्द्र वहादुर शाही
दैलेख, दैलेख क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
९३८१
जय बहादुर थापा
दैलेख, दैलेख क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
२८३६
ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही
दैलेख, दैलेख क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
४२२
राज बहादुर शाही
दैलेख, दैलेख क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी ११४४५ मत
दिक्पाल कुमार शाहि
दैलेख, दैलेख क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
लाल बहादुर कठायत
दैलेख, दैलेख क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
दिपक बहादुर शाही
दैलेख, दैलेख क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
कमल बहादुर बरै मगर
दैलेख, दैलेख क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
भुपेन्द्र बहादुर जि.सि.
दैलेख, दैलेख क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: २८, पुरुष
नयाँ शक्ति
१४२ मत