पश्चिम रूकुम क्षेत्र नं. १ क

जिल्ला : रूकुम पश्चिम जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
महेन्द्र के.सी.
रूकुम पश्चिम, पश्चिम रूकुम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १९०३३
नारायण कुमार शाह
रूकुम पश्चिम, पश्चिम रूकुम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
८०८१
विनोद कुमार शाह
रूकुम पश्चिम, पश्चिम रूकुम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
१०११
रातो कामी
रूकुम पश्चिम, पश्चिम रूकुम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४५, पुरुष
माओवादी केन्द्र
विजयी १६८१० मत
कृष्ण बहादुर रोकाय
रूकुम पश्चिम, पश्चिम रूकुम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४८, पुरुष
डम्मर विस्ट
रूकुम पश्चिम, पश्चिम रूकुम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३०, पुरुष
नयाँ शक्ति
३३९ मत
तुले खत्री
रूकुम पश्चिम, पश्चिम रूकुम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४३, पुरुष