बझाङ क्षेत्र नं. १ ख

जिल्ला : बझाङ जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
भीम बहादुर भण्डारी
बझाङ, बझाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १३८७९
लाल बहादुर रावल
बझाङ, बझाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
११३३७
वीरेन्द्र बहादुर मल्ल
बझाङ, बझाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
२२७२
कृष्ण बहादुर सिंह
बझाङ, बझाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
४३८
गणेश बहादुर भण्डारी
बझाङ, बझाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
७७
देवकी मल्ल (थापा)
बझाङ, बझाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३७, महिला
माओवादी केन्द्र
विजयी १६७४३ मत
नरेश बहादुर सिंह
बझाङ, बझाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
रविन्द्र बहादुर बम्म
बझाङ, बझाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
कलक बहादुर रोकाया
बझाङ, बझाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
नयाँ शक्ति
४१३ मत