बैतडी क्षेत्र नं. १ क

जिल्ला : बैतडी जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
सुरेन्द्र बहादुर पाल
बैतडी, बैतडी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १२८३१
हरि मोहन भण्डारी
बैतडी, बैतडी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
११०१८
बीर बहादुर बिष्ट
बैतडी, बैतडी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
१०९५२
नरेन्द्र बहादुर बिष्ट
बैतडी, बैतडी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
२१९४
रण बहादुर बिष्ट
बैतडी, बैतडी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
९६८
कृषणा पन्त
बैतडी, बैतडी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५०, महिला
गठबन्धन:
१७८
प्रेम प्रकाश भट्ट
बैतडी, बैतडी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३५, पुरुष
माओवादी केन्द्र
विजयी १८०९३ मत
हरि मोहन भण्डारी
बैतडी, बैतडी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५०, पुरुष
भगीरथ सिंह कुवंर
बैतडी, बैतडी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४७, पुरुष
दिलिप राज पाण्डेय
बैतडी, बैतडी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३०, पुरुष
अर्जुन सिह मडै
बैतडी, बैतडी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६७, पुरुष