बैतडी क्षेत्र नं. १ ख

जिल्ला : बैतडी जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
शिव राज भट्ट
बैतडी, बैतडी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १७१५२
लिलाधर भट्ट
बैतडी, बैतडी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
१६७१६
नारायण दत्त जोशी
बैतडी, बैतडी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
१२०१
प्रेम बहादुर चन्द
बैतडी, बैतडी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
२२०
रेवती बोहरा
बैतडी, बैतडी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४६, महिला
गठबन्धन:
१७०
लिलाधर भट्ट
बैतडी, बैतडी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी २०३१८ मत
गणेश चन्द
बैतडी, बैतडी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६१, पुरुष