अछाम क्षेत्र नं. १ क

जिल्ला : अछाम जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
मेघ राज खडका
अछाम, अछाम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १२३३७
देव बहादुर कुँवर
अछाम, अछाम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
६४९७
हर्क बहादुर कुवँर
अछाम, अछाम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६३, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी १०७१० मत
मेघ राज खडका
अछाम, अछाम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, पुरुष