अछाम क्षेत्र नं. १ ख

जिल्ला : अछाम जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
झपट बहादुर साउद
अछाम, अछाम क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १२११५
कृष्ण प्रसाद जैशी
अछाम, अछाम क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
९०१९
झपट बहादुर बोहरा
अछाम, अछाम क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
माओवादी केन्द्र
विजयी १३९३७ मत
टेक बहादुर साउँद
अछाम, अछाम क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
कृष्ण बहादुर खत्री
अछाम, अछाम क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४४, पुरुष