अछाम क्षेत्र नं. २ क

जिल्ला : अछाम जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
अक्कल वहादुर रावल
अछाम, अछाम क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ११२२०
भिम बहादुर बिष्ट
अछाम, अछाम क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
८४२३
अक्कल वहादुर रावल
अछाम, अछाम क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३७, पुरुष
माओवादी केन्द्र
विजयी १०९८१ मत
सुरत बहादुर बिष्ट
अछाम, अछाम क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६१, पुरुष
दिल बहादुर बिष्ट
अछाम, अछाम क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४६, पुरुष
नेकपा माले
३४९ मत
पदम बहादुर बुढा
अछाम, अछाम क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३६, पुरुष