अछाम क्षेत्र नं. २ ख

जिल्ला : अछाम जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
मान बहादुर रावल
अछाम, अछाम क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ११२२६
शिब प्रसाद उपाध्याय
अछाम, अछाम क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
८६६४
दिपक बहादुर बिष्ट
अछाम, अछाम क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
२०३
नृप बहादुर बिष्ट
अछाम, अछाम क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
१९६
बल बहादुर सोडारी
अछाम, अछाम क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६३, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी १०८१६ मत
बल बहादुर कुंवर
अछाम, अछाम क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५६, पुरुष