कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ क

जिल्ला : कञ्चनपुर जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
बिर बहादुर थापा
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १२३८५
बन्धु राना
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
११०२७
भक्‍त बहादुर अधिकारी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
२५१२
पल्टु राना
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
२०६२
खेम राज लामीछाने
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
१९३१
जगेश्‍वर वुढा क्षेत्री
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
२३४
मजुर लाल राना
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
१७१
भागरथी देवी रावल
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३६, महिला
गठबन्धन:
७६
तारा लामा तामाङ
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४४, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी २००१५ मत
गोपाल सिह गुरुङ
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, पुरुष
पर्शु राम वडायक
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४७, पुरुष
कृष्ण प्रसाद पण्डित
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४५, पुरुष
सत्या देबी चापागाई
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४५, महिला
नयाँ शक्ति
२१८ मत