कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ ख

जिल्ला : कञ्चनपुर जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
दिवान सिंह बिष्‍ट
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ८५४५
पल्‍लब राज भट्ट
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
७६२५
टेक बहादुर साउद
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
५७२५
काली चौधरी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४०, महिला
गठबन्धन:
५५१७
धिरज विक्रम सिह
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
१४४२
नेत्र लाल चौधरी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
९२७
बुझौना चौधरी थारु
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
३६७
हर्क बहादुर क्षेत्री
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
७९
कुलविर चौधरी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६१, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी १६१५८ मत
राम लाल राना
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
राजेन्‍द्र प्रसाद जोशी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
स्वतन्त्र
१६४० मत
मेवा राम चौधरी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
राज कुमार चौधरी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
नर सिह विष्ट
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
स्वतन्त्र
५६७ मत
राम प्रसाद डगौरा
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
शेर सि‌ह पुजारा
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
नयाँ शक्ति
१४८ मत
महेश पाण्डेय
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २६, पुरुष