कञ्चनपुर क्षेत्र नं. २ क

जिल्ला : कञ्चनपुर जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
ओम विक्रम भाट
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १०९२५
बचन बहादुर सिंह
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
१०४५०
गिता चौधरी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: २९, महिला
गठबन्धन:
५१५२
चन्द्रकान्त भण्‍डारी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
३०५७
गिरी राज पाण्डेय
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
६२५
राजु राम सार्की (भुल)
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
४९९
टेक बहादुर हमाल
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
४६५
जगन्नाथ के.सी.
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
३३३
भरत बहादुर रावल
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
८३
महेश दत्त जोशी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५२, पुरुष
माओवादी केन्द्र
विजयी १७६७२ मत
पुष्‍कर राज ओझा
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६८, पुरुष
कृष्‍ण बहादुर साउद
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३९, पुरुष
गोरख रैकाल
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४९, पुरुष
रुकम सिह ठगुन्‍ना
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३६, पुरुष
नयाँ शक्ति
११८ मत