कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क

जिल्ला : कञ्चनपुर जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
प्रकाश रावल
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ८७१८
धर्म राज जोशी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ७०, पुरुष
गठबन्धन:
६८५८
टेकेन्द्र प्रसाद भट्ट
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
६१९५
पिताम्बर जोशी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
१९७३
लोकबिक्रम थापा
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
७००
पदम सिंह खत्री
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
४०४
दिवान मेजार (आग्री)
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
२९६
मोहन सिह धामी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
२४१
गोपाल सिह वुडापाल
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
१६०
सुरेन्द्र दमाइ
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
९०
महादेव भट्ट
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
१५
प्रकाश रावल
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४९, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी १२८१७ मत
यज्ञ राज जोशी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६७, पुरुष
दिवान मेजार (आग्री)
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४९, पुरुष
स्वतन्त्र
१६५ मत
मन्‍जु दमाई
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३५, महिला
कर्ण बहादुर चन्द
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४७, पुरुष