कैलाली क्षेत्र नं. १ क

जिल्ला : कैलाली जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
कैलाश चौधरी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १५१०१
दिर्घराज बिनाडी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
१०३७७
भिम वहादुर बम
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
४०६०
भगत राम थारु (चौधरी)
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
२२८७
कृष्ण बहादुर चौधरी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
९१७
सन्तोष कठरीया
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
४७५
चंन्द्र सि बोहरा
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
६६
विष्णा कुमारी थापामगर
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३३, महिला
गठबन्धन:
६५
छोटे लाल चौधरी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
२४
कृष्ण बहादुर चौधरी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४७, पुरुष
जनक राज चौधरी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४०, पुरुष
लालविर चौधरी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६२, पुरुष
नेकपा एमाले
३७४७ मत
चन्द्र प्रकाश चौधरी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४५, पुरुष
भिम वहादुर बम
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३६, पुरुष
गया प्रसाद कुश्मी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५५, पुरुष
स्वतन्त्र
१२१० मत
सन्तोष कठरीया
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३२, पुरुष
नयाँ शक्ति
४२० मत
वृज लाल चौधरी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६०, पुरुष
विनय चौधरी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: २९, पुरुष
पवन कुमार भट्टराई
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गगन वहादुर थापामगर
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४९, पुरुष
टेक राज न्यौपाने
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३७, पुरुष