कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख

जिल्ला : कैलाली जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
खुशी राम डगौरा थारु
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ७५३९
अमर बहादुर साउद
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
६६१९
लक्ष्मण बहादुर शाही
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
५१७७
जयनारायण जोशी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
४२३६
प्रेम राज चौधरी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
२५२८
गोविन्द राज जोशी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन:
९०९
प्रमोद चौधरी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
७८३
मोहन बहादुर शाही
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
२७०
खगेन्द्र बहादुर शाही
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
६८
अमर बहादुर साउद
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी ११८७७ मत
लक्ष्मण बहादुर शाही
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
कृष्ण कुमार चौधरी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
नयाँ शक्ति
५१९६ मत
राम नाथ चौधरि
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
सिता थारु
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३०, महिला
किसन बहादुर राना
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ६५, पुरुष
हरि नन्द जोशी
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
देवेन्द्र बहादुर मल्ल
कैलाली, कैलाली क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४६, पुरुष