खोटाङ क्षेत्र नं. १ क

जिल्ला : खोटाङ जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
पाँच कर्ण राई
खोटाङ, खोटाङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १३१५७
विरबल काजी राई
खोटाङ, खोटाङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
११९६५
धर्मराज पोखरेल
खोटाङ, खोटाङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
३१४५
राकेश राई
खोटाङ, खोटाङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
२३४०
पदम प्रसाद आचार्य
खोटाङ, खोटाङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
१५२५
प्रयाग राई
खोटाङ, खोटाङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
१६४
केशव राई
खोटाङ, खोटाङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
८२
कुमार प्रसाद भट्टराई
खोटाङ, खोटाङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
१२
राजन राई
खोटाङ, खोटाङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४५, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी १८९३३ मत
सुवास कुमार पोखरेल
खोटाङ, खोटाङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४६, पुरुष
नविन राई
खोटाङ, खोटाङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४१, पुरुष
नेत्र बहादुर कटुवाल
खोटाङ, खोटाङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३५, पुरुष
नेकपा माले
८६६ मत
तुलसी कुमार राई
खोटाङ, खोटाङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३४, पुरुष