खोटाङ क्षेत्र नं. १ ख

जिल्ला : खोटाङ जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
भुपेन्द्र राई
खोटाङ, खोटाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १६४९६
राम प्रसाद दंगाल
खोटाङ, खोटाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
१४३५६
प्रेम कुमार राई
खोटाङ, खोटाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
९३५
सुवास राई
खोटाङ, खोटाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
३१३
ध्यान प्रसाद ढकाल
खोटाङ, खोटाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
१०९
विमला राई
खोटाङ, खोटाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २९, महिला
गठबन्धन:
१०१
राम कुमार राई
खोटाङ, खोटाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
माओवादी केन्द्र
विजयी १८३७२ मत
विष्णु कुमार राई
खोटाङ, खोटाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५४, पुरुष
टंक वहादुर थापा
खोटाङ, खोटाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
कुल प्रसाद शर्मा फुयल
खोटाङ, खोटाङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
नेकपा माले
१०३८ मत