सुनसरी क्षेत्र नं. २ क

जिल्ला : सुनसरी जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
रेवती रमण भण्‍डारी
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १४५३८
द्बारिक लाल चौधरी
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
११८४५
मोहन बहादुर खत्री
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
९३२२
दिपेन्द्र घिमिरे
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
३२०८
केदार प्रसाद गुरागाई
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
२१०८
किसोर कुमार राई
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
११५६
पदम बहादुर तामाङ
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
८११
चन्द्र बहादुर तामाङ्ग
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
७७७
पलट चौधरी
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
६६२
तिर्थराज गुरागाई
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
६३७
अनिल कुमार खड्का
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
५३५
सन्तोष रेग्मी
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
४७७
यादव पौडेल
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
२९३
सुनिल कुमार यादव
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
१४७
केशव वास्कोटा
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
१२७
आनन्द आचार्य
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
५४
पलास कुमारी चौधरी
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५१, महिला
गठबन्धन:
२१
याम कुमार श्रेष्‍ठ
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
१५
सर्वध्वज सावाँ लिम्बु
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६४, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी २४६७४ मत
हेम कर्ण पौडेल
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३९, पुरुष
गंगा राम चौधरी
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३०, पुरुष
पदम कुमार लिम्बु
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३७, पुरुष
युबराज खड्का
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: २७, पुरुष
राजेश चौधरी
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४०, पुरुष
नयाँ शक्ति
२९६ मत
जय बहादुर मगर
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४०, पुरुष
किसोर कुमार राई
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६२, पुरुष
स्वतन्त्र
२५६ मत
दिल बहादुर कटुवाल
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५४, पुरुष
विमला तामाङ्ग
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: २८, महिला
दिननाथ सिग्देल
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६२, पुरुष
बाल कृष्ण ढकाल
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४०, पुरुष