सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख

जिल्ला : सुनसरी जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
राम प्रसाद महतो
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १८२०९
राजीव कोइराला
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
१७६४३
सदानन्द साह
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
२३६०
राज कुमार जयसवाल
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
२२९०
रेखा कुमारी चौधरी
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३५, महिला
गठबन्धन:
१३१८
कृष्ण प्रसाद साह
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
७८६
सन्तोष कुमार भगत
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
२८५
परमानन्द मेहता
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
१८६
रमेश प्रसाद मेहता
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
२७
विनोद कुमार मेहता
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
२६
राजीव कोइराला
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
नेपाली कांग्रेस
विजयी १७८९२ मत
राम प्रसाद महतो
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६२, पुरुष
नेकपा एमाले
१६४७५ मत
नारायण यादव
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६५, पुरुष
श्याम देव मेहता
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
नेकपा माले
११७६ मत
महादेव मेहता
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६७, पुरुष
कलाम मियाँ
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५४, पुरुष
ज्ञान देव पंडित
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
नयाँ शक्ति
१८३ मत
मोजम्मील अहमद
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३४, पुरुष
शैलेश थापा
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: २८, पुरुष
रमेश प्रसाद मेहता
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३७, पुरुष