सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख

जिल्ला : सुनसरी जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
इस्राईल मन्सुरी
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १४३५८
अब्बास अंसारी
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
१२२१२
चन्दन मेहता
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
४९६२
हरि कुमार मेहता
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
२८१३
सन्तोष कुमार मेहता
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
१६०६
सत्यदेव राम
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
१७१
शिवनारायण कुमार पंडित
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
१५४
रघुनाथ महतो कोइरी
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
१२९
तुलसा खातुन
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४७, महिला
गठबन्धन:
१०३
अव्वास मियाँ
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
८३
हफज मिया
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
४२
नौसाद अंसारी
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
१९
जवार मिया
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
१३
महम्मद ताहिर मिया
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ७३, पुरुष
नेपाली कांग्रेस
विजयी ११८२५ मत
मोहम्‍मद जाकिर हुसैन
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
मनोज कुमार यादव
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
हसबुल मियां
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
रघुनाथ महतो कोइरी
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
सुनिल कुमार शाह हलुवाई
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
नेकपा माले
१०३० मत
बच्चा लाल यादव
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५७, पुरुष
राजे खत्वे
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
नयाँ शक्ति
२०३ मत
अव्वास मियाँ
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
रामवृक्ष यादव
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
स्वतन्त्र
११४ मत
मंगल यादव
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
पिताम्बर ढुङ्गाना
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३१, पुरुष
शिव नारायण महतो
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
मजेवुर रहमान अन्‍सारी
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
दिप नारायण मेहता
सुनसरी, सुनसरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५४, पुरुष