मोरङ क्षेत्र नं. १ क

जिल्ला : मोरङ जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
उमाकान्त गौतम
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १३५३१
कुल प्रसाद साम्बा
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
१०००४
पूर्ण बहादुर वाइवा तामाङ्ग
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
९१८४
शिव कुमार राई
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
२२४२
खड्ग बहादुर थापा
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
११४८
अर्जुन सिंह लिम्बु
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन:
८१७
कुल प्रसाद साम्बा
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३८, पुरुष
माओवादी केन्द्र
विजयी १९५५४ मत
ललित अधिकारी
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५१, पुरुष
दिल कुमारी लावती
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४१, महिला
रमेश विष्ट
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३३, पुरुष
नारायण प्रसाद भण्‍डारी
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६१, पुरुष
राम प्रसाद धिमाल
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४४, पुरुष
भिम वहादुर राउत
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६४, पुरुष
अनिल राई
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३५, पुरुष
छजेन्ढू लिम्बु
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: २९, पुरुष
पात्रे धिमाल
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४८, पुरुष
नर सिंह धिमाल
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५०, पुरुष