मोरङ क्षेत्र नं. ४ क

जिल्ला : मोरङ जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
जय प्रकाश चौधरी
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १५४६४
गुरु राज घिमिरे
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
१५०६०
आश नारायण माझी थारु
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
३९३५
नन्द कुमार सरदार
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
३७२२
प्रदुमन चौधरी
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
११९१
विश्व राई
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
२२१
हेमन्ती कुमारी सुतिहार
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३८, महिला
गठबन्धन:
२१०
विजय कुमार विश्वाश
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३५, पुरुष
माओवादी केन्द्र
विजयी १८२८९ मत
भक्ति नाथ माझी थारु
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ६१, पुरुष
रतन यादव
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५६, पुरुष
फिरोज शेख
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३०, पुरुष
हिरद लाल चौधरी
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५०, पुरुष
हरि बहादुर बस्नेत
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५०, पुरुष
नयाँ शक्ति
२१७ मत
जयराम थारु
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३५, पुरुष
अशोक पौडेल
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४५, पुरुष