मोरङ क्षेत्र नं. ५ ख

जिल्ला : मोरङ जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
अमृत कुमार अर्याल
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १६१०२
जयराम यादव
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
१०८२५
राजेश कुमार वानिया
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
३२४८
आनन्द लाल यादव
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
२०३४
रामबती साह
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ४१, महिला
गठबन्धन:
१११३
बसन्ती देवी यादव
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ५७, महिला
गठबन्धन:
९७१
नरेश कुमार लाभ
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
३९०
धनेश्‍वर रिषिदेव मुसहर
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
२००
राम लाल सुतिहार
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
११४
जयराम यादव
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
संघीय समाजवादी फोरम
विजयी ११२०१ मत
राजेश कुमार गुप्‍ता
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
शुभान मियाँ
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ६०, पुरुष
भोगेन्द्र यादव
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ६०, पुरुष
कृष्ण राज थापा
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ७०, पुरुष
नेकपा माले
८३४ मत
जसबी मण्डल
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ४०, महिला
स्वतन्त्र
४१६ मत
प्रशुराम साह
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
नयाँ शक्ति
२३५ मत
सरोज कुमार यादव
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
दिनेश प्रसाद यादव
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ४१, पुरुष