मोरङ क्षेत्र नं. ६ क

जिल्ला : मोरङ जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
जिवन आचार्य
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १९४५५
रिता न्‍यौपाने
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ४४, महिला
गठबन्धन:
१७५७७
हिरा भट्टराई
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
११८९९
ईश्‍वर गुरुङ्ग
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
१०९४
अनंग चौधरी
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
७७९
नर बहादुर लिम्वु
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
४६०
राम सागर चौधरी
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
४११
हरि नारायण तवदार
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
३४१
नवराज घिमिरे
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
२८८
नविन दाहाल
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
२७६
सोनम सहनी
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: २८, महिला
गठबन्धन:
८९
पुण्य प्रसाद कोइराला
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
७२
रुकमणी खवास चौधरी
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ३३, महिला
गठबन्धन:
६४
चुम नारायण तबदार
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ५३, पुरुष
नेपाली कांग्रेस
विजयी २३५१३ मत
जिवन आचार्य
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ३१, पुरुष
नीरा भगत
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ५०, महिला
सरोज नेपाल
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: २६, पुरुष
राजु मण्डल राजवंशी
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ४५, पुरुष
राजेश कुमार यादव
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ३५, पुरुष
नयाँ शक्ति
२३८ मत
रधु नारायण माझी
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ५२, पुरुष
स्वतन्त्र
१०२ मत
लाल कुमारी राई
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ४८, महिला
भक्तविर देवान
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ३३, पुरुष
राजु कुमार खडका
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ४२, पुरुष
उमेश कुमार सरदार
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ३०, पुरुष
गोपाल प्रसाद गिरी
मोरङ, मोरङ क्षेत्र नं. ६ क
बर्ष: ६२, पुरुष