सप्तरी क्षेत्र नं. १ क

जिल्ला : सप्तरी जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
राज कुमार लेखी
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १४२९१
शिन नन्दन महतो
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
९०९३
बेचन प्रसाद चौधरी थारु
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
७५४३
शम्भु बहादुर खड्का
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
२६६५
हेमराज तातेड
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
११४३
राजेश परियार
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
१०८०
तुलसी प्रसाद चौधरी
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
५६०
लखन लाल चौधरी
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन:
४१२
राम अशिष शर्मा
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
१९५
महावती देवी मलाह
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३६, महिला
गठबन्धन:
९६
सत्य नारायण मण्डल
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६६, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी ११३०२ मत
राज कुमार लेखी
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५१, पुरुष
सुबोध कुमार पोखरेल
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६१, पुरुष
अशोक कुमार चौधरी
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५९, पुरुष
नयाँ शक्ति
१६१८ मत
अशोक कुमार झा
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३४, पुरुष
प्रकाश कुमार खतिवडा
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४७, पुरुष
स्वतन्त्र
१५१ मत
बुध राम सदा
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५१, पुरुष
शिवनन्दन लेखी थारु
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३६, पुरुष