सप्तरी क्षेत्र नं. १ ख

जिल्ला : सप्तरी जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
सकिल मियाँ
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १६१५५
सुदम्वर यादव
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
९८८८
बद्री नारायण महत्‍मान यादव
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
६६१०
बलराम सुतिहार
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
४४८
रामचन्द्र मण्डल
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
४३९
अरुण कुमार यादव
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
४०४
वल्देव साफी
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ७०, पुरुष
गठबन्धन:
१०२
सुनिता कुमारी मलाह
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३८, महिला
गठबन्धन:
६७
संतोष कुमार रजक
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
५१
नवल किसोर साह सुडी
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६९, पुरुष
बद्री नारायण महत्‍मान यादव
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
सकिल अलि मियाँ
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६३, पुरुष
राजिव कुमार पैकरा
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
नयाँ शक्ति
२१९ मत
गुलैरवती देवी -
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४९, महिला
नारायण ठाकुर
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५४, पुरुष
अरविन्द कुमार मेहता
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४२, पुरुष