सप्तरी क्षेत्र नं. २ क

जिल्ला : सप्तरी जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
सतिश कुमार सिंह
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १६७३४
शैलेन्द्र प्रसाद साह
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
८२९२
सरोज कुमार मंडल
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
६१३२
धीरेन्द्र कुमार साह
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
५५०
सत्य नारायण मुखिया
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
३६४
जय नारायण मंडल
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
२१६
राम नारायण राय
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
२१५
कन्हैया कुमार ठाकुर
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
१४८
विणा देवी यादव
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४३, महिला
गठबन्धन:
१३८
कामेश्‍वर मंडल
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
९१
कालीचरण राय
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
८२
गंगा प्रसाद यादव
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन:
६८
गिरधर मंडल
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
६५
रुपेश कुमार मंडल
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
३०
चन्द्र कला सिंह
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४९, महिला
गठबन्धन:
२५
रजत सिंह
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
२४
पुनिता कुमारी ठाकुर
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: २९, महिला
गठबन्धन:
१५
शैलेन्द्र प्रसाद साह
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४१, पुरुष
संघीय समाजवादी फोरम
विजयी १०५७७ मत
सरोज कुमार मंडल
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४२, पुरुष
रंजित कर्ण
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४४, पुरुष
धर्म नारायण राय अमात
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६५, पुरुष
नयाँ शक्ति
१४७५ मत
राम बृक्ष महतो
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४८, पुरुष
स्वतन्त्र
५६४ मत
रामदेव प्रसाद यादव
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६३, पुरुष
लक्ष्मी शर्मा(सुतिहार)
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५१, पुरुष
जय कान्त मंडल
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: २९, पुरुष
युगेश्‍वर मंडल अमात
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५९, पुरुष