सप्तरी क्षेत्र नं. ३ ख

जिल्ला : सप्तरी जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
शम्भु कुमार साह
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १०८६२
बिदेश्‍वर प्रसाद यादव
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
१०८१४
भगवती प्रसाद यादव
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
९२०१
गजेन्द्र कुमार मण्डल
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
१४९०
राधेश्याम पंडित
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
२३४
ऐलिना अचार्य
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३०, महिला
गठबन्धन:
१६८
डोमनी देवी
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५२, महिला
गठबन्धन:
८५
भिलाई मण्डल धानुक
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ७५, पुरुष
गठबन्धन:
७६
मनसी सदाय
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ७७, पुरुष
गठबन्धन:
७१
विरेन्द्र सरदार
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
४८
अमरनाथ यादव
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
१७
बिदेश्‍वर प्रसाद यादव
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
भगवती प्रसाद यादव
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
अब्दुल मजिद साकिर
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ६२, पुरुष
नेकपा एमाले
५५७३ मत
सुरेन्द्र प्रसाद यादव
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
स्वतन्त्र
२७७२ मत
डम्वर नारायण साह तेली
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५९, पुरुष
नयाँ शक्ति
१०९४ मत
राज लाल साह(तेली)
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ६२, पुरुष
जवाहर लाल यादव
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५९, पुरुष
स्वतन्त्र
२१६ मत
मो. सलिम -
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
कमरुदिन शेख
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ६८, पुरुष
विरेन्द्र कुमार यादव
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४२, पुरुष