धनुषा क्षेत्र नं. १ क

जिल्ला : धनुषा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
संजय कुमार महतो
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १०९५५
सुकेश्‍वर यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
१०९४९
ब्रहमदेव महतो
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
८३९३
परसु राम कुमार
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
१९९७
उमेश चन्द्र यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
६५२
संजिव पासमान
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
२१०
राज किशोर यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
१७६
जगदिश यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
१७१
अजिम साह मलंग
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
८३
अविनाश पटेल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
८१
सुदेश कुमार कापर
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
५१
नागेश्वर यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
४४
रामदेव शर्मा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
२८
कुशेश्‍वर कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
२३
किशोरी साह कमल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४७, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी १४२०९ मत
श्याम नारायण यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५७, पुरुष
प्रेमकिशोर प्रसाद साह तेली
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६८, पुरुष
जय कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३३, पुरुष
स्वतन्त्र
१८५७ मत
राम उदगार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३८, पुरुष
नयाँ शक्ति
३७५ मत
रविन्द्र यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४५, पुरुष
शत्रुधन प्रसाद साह तेली
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६६, पुरुष
स्वतन्त्र
१५९ मत
प्रमोद सहनी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३०, पुरुष
अनिल कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: २९, पुरुष
शिव कुमार महतो
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५४, पुरुष
हरि प्रसाद यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४१, पुरुष
स‌ंजित कुमार साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३०, पुरुष
नागेश्वर यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३५, पुरुष
शिव कुमार साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३७, पुरुष
सैदुल राइन
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६१, पुरुष