धनुषा क्षेत्र नं. १ ख

जिल्ला : धनुषा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
रामचन्द्र मण्डल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १३५७५
संजय कुमार सिंह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
१०३९७
सुरेन्‍द्र कुमार मण्‍डल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
९१३२
दीप नारायाण यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
३३६२
व्रहमदेव पंडीत
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
५४
शंकर कुमार पासमान
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
४६
रमेश्‍वर साहु सुडी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
३८
श्रवण कुमार राय
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
३८
राज कुमार अधिकारी मण्डल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
२९
सुनिल कुमार मण्डल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
२७
लक्ष्मण महतो कोइरी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
२५
रामचन्द्र मण्डल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
माओवादी केन्द्र
विजयी १३४६८ मत
रिता यादब
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३५, महिला
राम उदय यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५७, पुरुष
ज्ञानेन्‍द्र प्रसाद साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४२, पुरुष
प्रमोद कुमार खत्वे
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
स्वतन्त्र
१८० मत
सुरेन्‍द्र कुमार मण्‍डल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
स्वतन्त्र
१०२ मत
धर्वेन्द्र कुमार सिंह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
रसिलाल प‌ंडित
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३२, पुरुष
भुवनेश्‍वर यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
विजय कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
राज किशोर यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
रामकरण मण्डल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५४, पुरुष
हरि नारायण यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५१, पुरुष