धनुषा क्षेत्र नं. २ क

जिल्ला : धनुषा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
लखन दास तत्मा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ११५८१
दिपेन्द्र कुमार तेथवार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
७४३०
शैलेन्द्र कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
७१२८
संजय कुमार साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
६३३७
राम नारायण साह सुडी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
५७२४
सुरेश मण्डल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
३३३
रंजित कुमार बिराजी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
२१८
चन्द्र दिप कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
५०
सन्तोष कुमार साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
४५
सोनमा मुसहर
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ७१, पुरुष
गठबन्धन:
३४
राम कुमार दास तत्मा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
२८
मोहमद आलम साफी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
१७
रौशन यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
१५
राम बहादुर दास तत्मा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
१४
शैलेन्द्र कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५०, पुरुष
संघीय समाजवादी फोरम
विजयी १६५२३ मत
नवल किशोर साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४४, पुरुष
राजेश्‍वर गोइत
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६१, पुरुष
प्रभाकर झा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५१, पुरुष
स्वतन्त्र
१४९ मत
जुगती रान यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५१, पुरुष
स्वतन्त्र
१४८ मत
अवध किशोर मंडल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४६, पुरुष
नयाँ शक्ति
१३७ मत
राम करण यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४४, पुरुष
नजिर कवारी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४२, पुरुष
राम बहादुर दास तत्मा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४९, पुरुष
पवन कुमार झा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४७, पुरुष
श्रिपुजन यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४५, पुरुष
राम दयाल मंडल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३४, पुरुष
शैलेन्द्र कुमार सिंह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४९, पुरुष