धनुषा क्षेत्र नं. २ ख

जिल्ला : धनुषा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
राम अशिष यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १०६१४
श्याम कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
९६६६
संजीव कुमार सुरज
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
९२०४
राम पुकार यादब
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
६४२४
शैलेन्‍द्र कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
२६२८
राज कुमार मण्डल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
३५९
राम अशिष रोहिता यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
१९६
कासिन्‍द्र यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
१६२
राज कुमार सहनी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
१४४
लुटन मुखिया
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
८७
श्याम सुन्दर साह सुडी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
८१
मोहन मंडल धानुक
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
३९
अमर कुमार साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
३२
रामपुकार ठाकुर
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
१९
मठेरम यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
१५
विनोद कुमार मंडल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
१०
श्रवण कुमार म‌डल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
रामअशीष यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
संघीय समाजवादी फोरम
विजयी १७१३२ मत
राम चन्‍द्र मण्‍डल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
नेकपा एमाले
९४८९ मत
राजदेव यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
नन्द कुमार यादब
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
स्वतन्त्र
१७७ मत
चन्द्रु भुषण अधिकारी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: २९, पुरुष
दिपेश कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
तपेश्‍वर मंण्‍डल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: २९, पुरुष
हरी नारायण पंजियार
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
पप्पु कुमार रान
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
दुखी मंडल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६२, पुरुष
मनोज कुमार राय
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
ललित कुमार मंडल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३७, पुरुष