धनुषा क्षेत्र नं. ३ क

जिल्ला : धनुषा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
रामसरोज यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १७०२९
जीतेन्द्र कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
१३४५९
प्रसन्न कुमार झा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
७१८६
मो अजिज राईन
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
१३९७
इश्वर प्रसाद साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
२४६
भोगेन्द्र मिश्र
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
२४२
राम चन्द्र मण्डल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
१७५
पूनम लक्की दास तत्मा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३९, महिला
गठबन्धन:
८८
राजेश कुमार ठाकुर
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
८२
धिरेन्द्र झा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
८१
रंजित कुमार झा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
७५
रंजन कुमार साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
३५
रामएकवाल यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
२७
रंजित कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
१९
भोगेन्द्र यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
१३
लक्ष्‍मेश्‍वर महतो कोइरी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
१२
युगल कान्त चौधरी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
१२
अमर नाथ मण्डल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
११
रुद्र नारायण साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
वैद्यनाथ पंडित
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
रामसरोज यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६४, पुरुष
नेपाली कांग्रेस
विजयी १५६८५ मत
कविन्‍द्र नाथ ठाकुर
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६४, पुरुष
दिपेन्द्र कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३१, पुरुष
नेकपा एमाले
४९४५ मत
अबधेश कुमार मिश्र
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३८, पुरुष
स्वतन्त्र
१०६ मत
इन्‍द्र कान्‍त झा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६३, पुरुष
अरुण कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३७, पुरुष
कमल देव यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६३, पुरुष
समिन मोमिन
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४१, पुरुष
राज कुमार मिश्र
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३२, पुरुष
वीरेन्द्र प्रसाद यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५२, पुरुष
बद्रीनारायण यादब
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५३, पुरुष
शिलाकान्त झा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४२, पुरुष
जितनारायण पंडित
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३५, पुरुष
रामसोगारथ बैर
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४६, पुरुष