धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख

जिल्ला : धनुषा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
दिपेन्द्र कुमार ठाकुर
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ८२२०
परमेश्‍वर साह सुडी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
६८१७
राम वावु साह कलवार
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
३६०५
मोहम्मद असगर अली राइन
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन:
३२११
हरि शंकर साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
२९५८
अम्भु प्रसाद साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
१९०३
अरविन्द दुवे
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
८५५
अमरेन्द्र कुमार झा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
२६५
गौरव के.सी.
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
२१४
मुरारी लाल कर्ण
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
१०२
सुरज कुमार राउत
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
१०१
अनिल कुमार दास
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
८३
अनिल कुमार सिंह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
६८
बाल मुकुन्द कुमार कर्ण
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
६५
बबिता कुमारी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३६, महिला
गठबन्धन:
६२
मनिष कुमार साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
४१
रबि कुमार साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
२९
पवन देबी,शाह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४३, महिला
गठबन्धन:
२५
सिता कुमारी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५७, महिला
गठबन्धन:
२४
विनोद साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
२०
श्री राम ठाकुर
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
१३
लक्ष्मेश्वर कुमार साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
१३
किरण देवी साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५०, महिला
गठबन्धन:
१२
भरत सिंह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
१२
मिनाक्षी पाण्डे
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४०, महिला
गठबन्धन:
१०
शम्भु प्रसाद साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
रघुवा साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
परमेश्‍वर साह सुडी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
श्याम प्रसाद साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
कामेश्‍वर प्रसाद महतो
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
राम शरण झा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ६८, पुरुष
नेकपा माले
१९७ मत
लटु दास तत्मा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
अमरेन्द्र कुमार झा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५७, पुरुष
शुशील कुमार कर्ण
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: २९, पुरुष
कौशल किशोर मिश्र
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: २८, पुरुष
सुशील कुमार सिंह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
जितेन्द्र कुमार साह हलुवाई
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
रामबाबु शाह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
दिनेश सिंह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
वचनदेव पंजियार सुडी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
राम एकवाल राउत कुर्मि
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
जगदिश प्रसाद साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५४, पुरुष
रोशन कुमार क्षेत्री
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३७, पुरुष