धनुषा क्षेत्र नं. ४ क

जिल्ला : धनुषा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
शेष नारायण यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १४०५५
सन्तोष कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
१२६०६
ज्ञानेन्द्र कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
८१९६
मिथलेश देवी सदा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४५, महिला
गठबन्धन:
१७६३
मिरा कुमारी यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: २५, महिला
गठबन्धन:
३८८
मो. जब्बार राईन
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
३२६
श्रवण कुमार साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
२४३
राम सागर चमार
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
२२३
आशा देवी साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३९, महिला
गठबन्धन:
१००
विजय कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
९६
लक्ष्मण दास तत्मा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
६१
मनिकान्त दास , तत्मा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
१९
जुरी यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
राम भरोस कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
विनोद कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
संजय कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
राम कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
श्याम बावु ठाकुर वरही
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
ज्ञानेन्द्र कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४२, पुरुष
संघीय समाजवादी फोरम
विजयी १४६०६ मत
प्रा. (डा) चन्‍द्र मोहन यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५६, पुरुष
बाबु साहेव यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४५, पुरुष
नेकपा एमाले
७७६३ मत
बेचन महासेठ सुडी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४६, पुरुष
स्वतन्त्र
१९५ मत
नुतनेश्वर प्रसाद साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३९, पुरुष
नयाँ शक्ति
११६ मत
जगदिश यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ६२, पुरुष
रेखा देवी दास
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३०, महिला
रिता झा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३६, महिला
राकेश कुमार साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: २७, पुरुष
राम कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३०, पुरुष
बावुसाहेव यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४५, पुरुष
राम कुमार पासमान
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४४, पुरुष
अत्री कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५१, पुरुष
देव चन्‍द्र झा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५१, पुरुष
रामलेख यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३४, पुरुष
संजय कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३६, पुरुष
वद्री यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४९, पुरुष
सँजय कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३०, पुरुष