धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख

जिल्ला : धनुषा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
हरि नारायण महतो
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १७३०२
शत्रुधन महतो
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
१५९६०
सत्यनारायण सिंह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
२२५९
कपलेश्‍वर महतो
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
१७२७
चन्‍देश्‍वर महतो
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
१२३०
वाशुदेव सुवेदी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
४१९
रामनरेश महतो कोइरी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
२९९
शोभा कार्की
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४९, महिला
गठबन्धन:
१३९
शिव शंकर यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
९४
धर्म वहादुर बुलन
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
६४
अशोक कुमार सिंह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
४४
बिजय कुमार महतो
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
३७
शत्रुधन महतो
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी १२८०० मत
वासुलाल महतो कोइरी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ६०, पुरुष
राज किशोर महतो
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
रन्जु कुमारी सिंह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: २७, महिला
राम दयाल राउत
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
मंगल राम चमार
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
नयाँ शक्ति
१३९ मत
अनिल कुमार महतो
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३१, पुरुष
राज कुमार थापा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
राम प्रकाश महतो कोइरी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
ललित नारायण यादब
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३२, पुरुष
शिव कुमार महतो
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
विनोद कुमार दाहाल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
सुरुज नारायण महतो
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३२, पुरुष
जनक लाल महतो
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: २९, पुरुष
रामदेव महतो कोइरी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ६२, पुरुष