महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क

जिल्ला : महोत्तरी जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
शारदा देवी थापा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५७, महिला
गठबन्धन:
विजयी ८३०४
पिताम्बर महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
७५८५
फाल्‍गुण कुमार सुसलिङ्ग
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
४५०२
युवराज पोखरेल
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
४०६७
राश लाल सिंह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
२३७०
सुरेश बहादुर राउत
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन:
२१३२
समिर बुढाथोकी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
१०४६
सन्‍तोष कुमार महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
५७८
अमृत कुमार महतो कोइरी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
४१०
रंगीता कर्ण
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४५, महिला
गठबन्धन:
२७९
तेज वहादुर खड्का
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
२७७
विनोद यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
२१५
कुशल कुमार खनाल
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
१२८
रमेश कुमार बुलन
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
६६
जुगल किशोर साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
६०
इेश्वर चन्द्र यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
५३
विपुल काफ्ले
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
३३
राजन प्रसाद ढुंगाना
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
२६
शारदा देवी थापा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, महिला
नेकपा एमाले
विजयी १०२८२ मत
प्रहलाद कुमार क्षेत्री
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४०, पुरुष
रुपा कुमारी यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३५, महिला
राजु खड्का
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५०, पुरुष
लिप्‍तमान राना मगर
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६३, पुरुष
प्रमोद कुमार सिंह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६८, पुरुष
रेवन्‍त कार्की
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३१, पुरुष
प्रमिला कुमारी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४६, महिला
राम जतन महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४२, पुरुष
धनराज लामा मोक्‍तान
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५३, पुरुष