महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख

जिल्ला : महोत्तरी जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
भरत प्रसाद शाह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ८३७१
राम श्रेष्ठ महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
५८७१
बिनोद कुमार महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
४६१३
विष्णु बहादुर योन्जन
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
४६११
बिक्रम साह तेली
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
२८४०
प्रमोद कुमार महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
२४०५
निरु कुमारी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५१, महिला
गठबन्धन:
८४४
सुन्‍दर देवी चमार
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४१, महिला
गठबन्धन:
१३७
खड्‌ग प्रसाद घिमिरे
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
७९
नागेन्‍द्र महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
६८
देवन साह कानु
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
६१
नविन कुमार कुशवाहा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
४२
राम बाबु महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
३५
रामवृक्ष सदा मुसहर
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
३०
दिल कुमारी शाह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४९, महिला
गठबन्धन:
२८
सुदामा कुमारी महरा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३२, महिला
गठबन्धन:
२३
सरोज कुमार सिंह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
१५
सन्‍तोरीया देवी दास
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३८, महिला
गठबन्धन:
१४
माधव कुमार मुक्‍तान
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ७०, पुरुष
गठबन्धन:
१४
मनोज कुमार महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
१३
प्रमोद खडका
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
१३
फेकु महरा चमार
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
११
भरत प्रसाद शाह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
माओवादी केन्द्र
विजयी १००९३ मत
बिनोद कुमार महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
राम श्रेष्ठ महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५७, पुरुष
काशी महतो कोइरी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
नयाँ शक्ति
१३४ मत
जगन्‍नाथ महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
घन श्‍याम सिंह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३१, पुरुष
राधेश्‍याम सापकोटा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
विरेन्‍द्र महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
विपिन साह कानु
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
विल्‍टु साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३२, पुरुष
राम बाबु यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
संजिव कुमार ठाकुर
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
देवेन्‍द्र साह रौनियार
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
राजेश दास
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३०, पुरुष