महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क

जिल्ला : महोत्तरी जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
जयनुल राईन
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ११४२४
मंजु कुमारी यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४१, महिला
गठबन्धन:
६२५१
धमेन्द्र कुमार साह तेली
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
३६८०
संजय कुमार साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
२२६१
मो इदरिश राइन
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
१५५३
धनन्जय यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
४८९
जितेन्द्र कुमार सिंह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
४८८
जानकी शरण साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
४७६
बिजुली प्रसाद यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
३०६
दिपेन्‍द्र कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
२७७
गोविन्द कुमार सिह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
२५१
वाजिद हुसेन कवारी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
१४१
राजी मण्डल
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
८९
अलीमन कवारी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
८६
शेष अब्दुल करिम
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
५६
राम सुवोध यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
४२
सखीचन्द्र शर्मा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
३९
राम स्नेही मंडल
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
२२
भरत ठाकुर
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
१६
जयनुल राईन
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५०, पुरुष
सुशिल कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५४, पुरुष
राज किशोर यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५८, पुरुष
भरत ठाकुर
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४७, पुरुष
स्वतन्त्र
१५५ मत
राम मणी साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३४, पुरुष
कुदुस मोमिन
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६६, पुरुष
मो. रफीजुल राईन
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: २९, पुरुष