महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख

जिल्ला : महोत्तरी जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
सुरिता कुमारी साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५६, महिला
गठबन्धन:
विजयी ८५६८
नागेश्‍वर यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
६८०२
कोमल यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
४२४०
लक्ष्मी नारायण भगत
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
३७१४
राम कृपाल साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
२७०४
अनिल कुमार पाण्डे
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
७१४
विरेन्‍द्र महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
४८५
राज कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
२७७
ज्ञानेन्द्र कुमार मिश्र
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
२०८
बिरेन्‍द्र झा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
२०५
संगिता देवी पाण्डेय
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५२, महिला
गठबन्धन:
१४२
राम मणी साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
१४०
विजय कुमार राय
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
८९
लक्ष्‍मी नायक
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
८३
राकेश कुमार साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
७१
सुजित कुमार साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
५७
श्री प्रसाद साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
२३
श्याम कुमार साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
१७
उमेश कुमार ठाकुर
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
१२
कन्‍चन कुमार चौधरी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
सुरिता कुमारी साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५१, महिला
राजकरण प्रसाद साह सुडी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५७, पुरुष
अजय कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
विजय कुमार राय
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
स्वतन्त्र
५५० मत
दिगम्‍वर झा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ७६, पुरुष
नेकपा माले
३४८ मत
ऐनुल नदाफ
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
शिवचन्द्र साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६३, पुरुष
नयाँ शक्ति
२७२ मत
राम कृपाल यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
स्वतन्त्र
२४९ मत
जय किशोर साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६२, पुरुष
स्वतन्त्र
११५ मत
विपिन कुमार मिश्रा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
मोहन मण्डल धानुक
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
अरुण कुमार सिंह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
रामक्षेष्ठ साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
शिव शरण यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६७, पुरुष
विन्द किशोर साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३२, पुरुष
मनोज कुमार सहनी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
शयाम सुन्‍दर साह सुडी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
राम प्रसाद साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
राम सुन्‍दर यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५९, पुरुष
लक्ष्‍मी नायक
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३६, पुरुष